Pensioen is een van het leven afhankelijke periodieke uitkering, die voortvloeit uit een dienstbetrekking ter verzorging van de werknemer bij ouderdom en arbeidsongeschiktheid en van de echtgenote en (minderjarige) kinderen bij overlijden van de werknemer. Onder ouderdomspensioen wordt verstaan het uitzicht pensioen dat u op 65-jarige leeftijd verwacht, opgebouwd bij uw huidige en eventuele vorige werkgever(s.).

Pensioenen zijn niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. De uitkering hangt sterk af van je persoonlijke situatie en (arbeids)geschiedenis. Om het een stukje makkelijker te maken is deze site in het leven geroepen! hier wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen en begrippen rondom pensioenen.

De informatie op deze site wordt zo goed mogelijk actueel gehouden. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd is. Er kunnen dan ook op geen enkele manier rechten ontleend worden aan de content en rekenvoorbeelden op deze website. Raadpleeg uw professional indien u persoonlijk advies wenst.