Waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Werknemers hebben een wettelijk recht op overdracht van de waarde van opgebouwde pensioenaanspraken van de ene naar de andere pensioenregeling.

Het wettelijk recht geldt alleen voor individuele werknemers. Collectieve waardeoverdracht valt er buiten. Het recht geldt voorts alleen voor dienstverbanden die op of na 8 juli 1994 zijn beëindigd.

Is het dienstverband beëindigd vóór 8 juli 1994, de zgn. oude pensioenbreuken, dan geldt dit recht niet. Waardeoverdracht mag, moet niet. Wel moet u op tijd een verzoek tot waardeoverdracht indienen om van het recht gebruik te kunnen maken. Zowel de nieuwe als de oude werkgever zijn verplicht u direct bij aanvang respectievelijk einde van het dienstverband te informeren over uw recht op waardeoverdracht.

Oude pensioenrechten

Overdracht van oude pensioenrechten uit één of meer dienstverbanden die zijn beëindigd vóór 8 juli 1994 (oude pensioenbreuken), is alleen mogelijk als zowel de oude als de nieuwe pensioenuitvoerder en/of werkgever daaraan vrijwillig meewerken.

Bij inmiddels een kleine vierhonderd bedrijven en pensioenuitvoerders die zijn aangesloten bij de Stichting Het Circuit voor waardeoverdracht kunt u terecht voor overdracht van oude pensioenrechten.

Waarde-overdracht op tijd aanvragen

Het verzoek tot waardeoverdracht moet u binnen twee maanden na aanvang van uw deelneming aan de nieuwe pensioenregeling bij de nieuwe pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) indienen. Wanneer uw deelneming precies begint hangt af van de inhoud van uw arbeidsovereenkomst.

Informeer daarnaar bij uw werkgever. De termijn van twee maanden is de wettelijke termijn. Alle pensioenuitvoerders en werkgevers die zijn aangesloten bij de Stichting Het Circuit voor waardeoverdracht, hanteren een termijn van zes maanden.

Het indienen van een verzoek verplicht u niet tot daadwerkelijke waarde-overdracht. Waarde-overdacht kunt u ook uitstellen tot de volgende nieuwe werkgever.

Verloop van de procedure

Nadat u een verzoek tot waardeoverdracht heeft ingediend, vraagt de nieuwe pensioenuitvoerder binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bij uw oude pensioenuitvoerder de waarde op van het door u opgebouwde pensioen. Deze opgave moet binnen twee maanden worden verstrekt.

De overnemende uitvoerder heeft daarna twee maanden de tijd om u een opgave te sturen. In deze opgave staat – kort gezegd – de waarde van het totale pensioen dat u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd en vervolgens hoeveel dienstjaren u daarvoor kunt inkopen in de nieuwe pensioenregeling. Binnen twee maanden na ontvangst van deze opgave moet u kenbaar maken of u wel of niet gebruik wilt maken van uw recht op waardeoverdracht.

Bent u gehuwd en wordt ook het nabestaandenpensioen overgedragen, dan moet uw echtgenoot/echtgenote instemmen met de overdracht van het nabestaandenpensioen. De overdragende pensioenuitvoerder moet vervolgens binnen drie maanden de waarde overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder.

De gehele procedure duurt ongeveer een jaar.

Wel of niet overdragen

Waardeoverdracht is doorgaans aan te raden als er sprake is pensioenregelingen die gelijkwaardig zijn of wanneer u van een mindere regeling overstapt naar een betere. Met waarde-overdracht bereikt u dat over de ingekochte dienstjaren uw pensioen meegroeit met de verder ontwikkeling van uw inkomen c.q. carrière.

Het totale pensioen wordt daardoor hoger dan zonder waardeoverdracht. U voorkomt dus pensioenverlies. Of er sprake is van gelijkwaardige regelingen hangt af van diverse factoren zoals het type pensioenregeling, het jaarlijkse opbouwpercentage, de franchise, het indexatiebeleid, de regeling voor nabestaanden en de mogelijkheden tot flexibele pensionering.

Daarnaast kan een salarissprong bij de nieuwe werkgever een tegenvallend aantal in te kopen dienstjaren opleveren.

Waardeoverdracht kan grote consequenties voor uw verdere pensioenopbouw hebben. Met een goed advies voorkomt u verlies van pensioenrechten.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)

Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)

Social Media Voor het laten functioneren van like buttons

Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Interesses Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses

Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en zal je opnieuw over het gebruik van cookies worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Sluiten