AOW

Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet (AOW) heeft tot doel iedere Nederlander tegen de financiële gevolgen van ouderdom te verzekeren.

Verzekerden voor de AOW

Iedereen die ingeschreven staat in een van de Nederlandse gemeenteregisters en hier rechtmatig woont is in principe verzekerd voor de AOW. Het is niet noodzakelijk dat u inkomen geniet en uw nationaliteit speelt geen rol.

Diegene die in Nederland woont maar in het buitenland werkt, is voor de AOW verzekerd mits hij onder de Nederlandse loonbelasting valt.

Opbouw AOW uitkering

AOW opbouwen begint 50 jaar voor uw AOW leeftijd. Per jaar, dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW op tót uw AOW leeftijd. Indien u alle jaren verzekerd bent geweest voor AOW heeft u recht op volledige AOW. Bent u een aantal jaar niet verzekerd geweest, u heeft bijvoorbeeld een aantal jaar in het buitenland gewoond, dan heeft u recht op minder dan het volledige AOW.

Voorheen stond de AOW leeftijd vast op 65 jaar en was de som relatief makkelijk, je bouwde AOW op vanaf je 15e. Door het alsmaar verschuiven van de pensioenleeftijd zal deze som ook anders ingevuld moeten worden.

Voorbeelden opbouw AOW:

  • Voorbeeld 1: AOW leeftijd van Sjors is 66 jaar. Sjors bouwt vanaf zijn 16e tot zijn 66e AOW op. Sjors heeft altijd in Nederland gewoond en gewerkt en krijgt een volledige AOW.
  • Voorbeeld 2: AOW leeftijd van Bianca is 66 jaar en 8 maanden. Bianca bouwt AOW op vanaf haar 16e verjaardag en 8 maanden tot haar 66e verjaardag en 8 maanden. In deze periode heeft Bianca 1 jaar in Spanje gewoond. Hierdoor vervalt er 2% van haar volledige AOW, Bianca heeft recht op 98% AOW.

Er zijn mogelijkheden om je vrijwillig te verzekeren indien je in het buitenland woont, meer informatie hierover kunt u inwinnen bij de Rijksoverheid.

Hoogte AOW uitkering

AOW is gebaseerd op het minimumloon en afhankelijk van het aantal verzekerde jaren. Ook uw woonsituatie is bepalend voor de hoogte van uw AOW uitkering.

Bent u alleenstaand? Dan ontvangt u 70% van het minimumloon. Maar woont u samen of bent u getrouwd? Dan ontvangt u 50% van het minimumloon.
De overheid gaat ervan uit dat als u samenwoont u kosten kunt delen, dit kunnen alleenstaanden niet, vandaar dat die uitkering hoger ligt.

Als u samenwoont en uw partner heeft geen inkomen en ook geen AOW, dan ontvangt u nog steeds 50% AOW uitkering. Voorheen was hier een regeling voor, de zogeheten AOW-partnertoeslag, deze is echter per 1 januari 2015 komen te vervallen.
Mocht u hierdoor onder het sociaal minimum inkomen belanden kunt u in aanmerking komen voor een aanvullende verzekering (AIO). Informeer hierover bij de Rijksoverheid.

U bouwt over uw uitkering ook vakantiegeld op over elke maand dat u AOW ontvangt. Bij de Sociale Verzekeringsbank kunt uw zien hoeveel vakantiegeld u ontvangt en hoe dit wordt berekend.

Hoogte AOW berekenen.

AOW-franchise

AOW franchise, klinkt heel ingewikkeld, maar is het niet. Dit is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Het heeft dus eigenlijk meer met pensioenopbouw te maken dan met je AOW uitkering.

Jaarlijks wordt een wettelijke minimale AOW franchise vastgelegd, vervolgens bepalen pensioenfondsen welk bedrag zij hanteren. Dit bedrag mag je werkgever van je salaris aftrekken en hoeft over dit deel dus geen pensioenpremie te betalen. In feite is het voor een werkgever dus interessant dat dit bedrag zo hoog mogelijk is, dan hoeft hij minder te betalen. In 2020 was de minimale franchise vastgelegd op € 14.167,-.

Dit bedrag moet overigens wel naar rato van je gewerkte uren toegepast worden, dus werk je parttime dan wordt niet dit volledige bedrag van je inkomen ingehouden maar een evenredig deel.

Rekenvoorbeelden:

  • Bas heeft in 2020 een jaarsalaris van € 35.000 en werkt fulltime. De som is dan € 35.000 – € 14.167 = € 20.833 < Dit is zijn pensioengrondslag, oftewel het deel van zijn salaris waarover pensioen wordt opgebouwd.
  • Rebecca heeft dezelfde functie en voorwaarden als Bas maar werkt parttime(50%), haar jaarsalaris is zodoende € 17.500. Omdat ze 50% parttime werkt wordt ook de franchise 50% toegepast, € 14.167 / 2 = € 7.083. De som wordt dan voor Rebecca € 17.500 – € 7.083 = € 10.417 < Dit is het deel waar pensioen over wordt opgebouwd.

Lees meer op ons blog

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)

Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)

Social Media Voor het laten functioneren van like buttons

Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Interesses Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses

Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en zal je opnieuw over het gebruik van cookies worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Sluiten