Terugwenteling

Terugwenteling

Terugwenteling – Jaarruimte herbenutten

Lijfrente; bedragen 2002 en terugwenteling reserveringsruimte!

Om de reserveringsruimte (de onbenutte jaarruimte) van de afgelopen zeven jaar te berekenen, dient belastingplichtige aan de hand van de formule van de jaarruimte en de gegevens van die perioden te bepalen of hij voor deze extra aftrek in aanmerking komt.

Deze extra lijfrentepremieaftrek is gemaximeerd op € 5.885 (2002) of indien dat lager is 17% van de premiegrondslag over het jaar van aftrek. De premiegrondslag van 2002 is afhankelijk van het inkomen dat in dit jaar wordt genoten.

In veel gevallen echter is de hoogte van het inkomen en daarmee de premiegrondslag pas na afloop van het jaar bekend.

De staatssecretaris van Financiën heeft vooruitlopend op een wetswijziging besloten toe te staan dat voor de reserveringsruimte dezelfde mogelijkheid van terugwenteling van betaalde lijfrentepremies naar het voorafgaande jaar zal gelden als voor de jaarruimte.

De terugwentelingsregeling voor de jaren 2001 en 2002 is gesteld op twaalf maanden. Dit betekent dat wanneer de lijfrentepremie is betaald en de lijfrenteovereenkomst tot stand is gekomen voor respectievelijk 1 januari 2003 en 1 januari 2004, de premie in respectievelijk 2001 en 2002 in aftrek kan worden gebracht.

Definitieve bedragen uitgaven voor inkomensvoorzieningen 2002

De definitieve bedragen voor 2002 die in aanmerking mogen worden genomen als uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn gepubliceerd.

We zetten de bedragen hierna voor u op een rij.

Basisruimte

Maximaal € 1.069 (verminderd met spaargelden van een bedrijfsspaarregeling die zijn gedeblokkeerd om vrijwillig premies te betalen voor een pensioenregeling.)

Jaarruimte

Maximaal € 23.271 (verminderd met spaargelden van een bedrijfsspaarregeling die zijn gedeblokkeerd om vrijwillig premies te betalen voor een pensioenregeling.) Reserveringsruimte

Ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 5.885. Voor de belastingplichtige die op 1 januari 2002 de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, wordt het maximumbedrag verhoogd tot € 11.626.

In het persbericht van het ministerie van financiën waarin deze cijfers zijn gepubliceerd wordt als maximum voor de jaarruimte € 21.537 genoemd (zijnde 17% van de maximale premiegrondslag minus de franchise).

Dat bedrag bleek niet juist en is later door het ministerie gecorrigeerd. Het maximale jaarruimtebedrag wordt bepaald door 17% van de maximale premiegrondslag te nemen zonder hier nogmaals de franchise af te halen, zoals aanvankelijk kennelijk was gebeurd.

De premiegrondslag is immers het maximaal in aanmerking te nemen inkomen verminderd met de franchise. Dit resulteert in een maximale jaarruimte van € 23.271.

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)

Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)

Social Media Voor het laten functioneren van like buttons

Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Interesses Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses

Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en zal je opnieuw over het gebruik van cookies worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Sluiten