Emigratie

Emigratie

Afkoopsom pensioen na emigratie niet belast in Nederland!?

Is afkoopsom van een pensioenaanspraak aan te merken als inkomsten uit vroegere arbeid of als pensioeninkomsten?
Deze discussie speelt met name wanneer u bent geëmigreerd of gaat emigreren en vervolgens uw pensioenaanspraak wenst af te kopen (voor zover afkoop toegestaan is natuurlijk.)

Volgens de Wet op de Loonbelasting heeft afkoop van pensioenrechten tot gevolg dat het pensioenkarakter van de uitkering verloren gaat. Het land waar u heen gaat speelt ook weer een belangrijke rol.
Wanneer de uitkering als pensioen aangemerkt kan worden, wordt de heffing in de meeste gevallen toegewezen aan het land waar de persoon nu woont. Wanneer de afkoopsom als inkomsten uit arbeid wordt aangemerkt, vindt er een verdeling van de belastingheffing plaats overeenkomstig de verhouding van de perioden waarin in Nederland en in het buitenland is gewerkt.

Het Hof heeft onlangs nog een uitspraak in deze materie gedaan. Het betrof een werknemer die gedurende een lange tijd (ongeveer 17 jaar) voor zijn werkgever in het buitenland werkte.
Zijn totale diensttijd was 20 jaar. Omdat er een einde kwam aan de dienstbetrekking heeft in 1998 een uitbetaling plaatsgevonden van het gedeelte van de pensioenaanspraak dat is opgebouwd tijdens de jaren die de werknemer in het buitenland werkte.
De inspecteur was van mening dat de gehele aanspraak werd geacht te zijn afgekocht, dus ook het gedeelte dat betrekking had op de jaren dat de werknemer in Nederland heeft gewerkt. Vervolgens was hij ook van mening dat afkoop tot gevolg heeft dat het pensioenkarakter verloren gaat met als gevolg, zie hiervoor, dan Nederland het recht heeft om naar rato over de totale aanspraak belasting te heffen.

Het Hof was het maar gedeeltelijk met de inspecteur eens. De rechter kon zich vinden in het standpunt dat niet slechts een gedeelte van het pensioen afgekocht kon worden maar dat de gehele pensioenaanspraak werd geacht te zijn afgekocht. Echter de rechter was van mening dat de Wet niet tot gevolg kan hebben dat het pensioenartikel van het verdrag tussen de woonstaat en werkstaat niet van toepassing is.
Kortom op grond van het verdrag mag Nederland niet heffen.

Eens Pensioen blijft Pensioen!

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Deze website maakt gebruik van functionele en statistieken cookies, die nodig zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende redenen:

Functioneel Noodzakelijk voor het functioneren van de website (vereist)

Statistieken Voor analyse doeleinden om de website te verbeteren (vereist)

Social Media Voor het laten functioneren van like buttons

Advertenties Om bij te houden welke advertenties je al hebt gezien en hoe vaak

Interesses Om informatie en advertenties zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je interesses

Verwijder je cookies uit je browser dan kan je keuze niet worden herkend en zal je opnieuw over het gebruik van cookies worden geïnformeerd en om toestemming worden gevraagd.

Sluiten