werken

Vanaf 1 januari 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verminderd. Voorheen was het bedrag €7280,-, maar dat wordt dan gewijzigd naar €5000,-. Dit was tevens al in het regeerakkoord besproken. Voor veel ZZP’ers een hard gelach, want deze daling van 31% zagen de meesten niet aankomen.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

Net als iedereen heeft ook ondernemers bepaalde belastingvoordelen. Het grootste belastingvoordeel voor ondernemers is de zelfstandigenaftrek. Je zelfstandigenaftrek kan je gewoon bij je belastingaangifte opgeven. Het is aftrekbaar van het belastbaar inkomen en dus direct toe te passen op jouw belastingaangifte. Wel moet je aan een paar voorwaarden voldoen, wil je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek:

1. Ten eerste moet de Belastingdienst jou zien als een ondernemer;
2. Ook moet je voldoen aan het urencriterium van 1125 uur per jaar;
3. Je mag aan het begin van het kalenderjaar niet ouder zijn dan 65 jaar.

Het uiteindelijke doel van de zelfstandigenaftrek was dat ondernemers hiermee hun pensioen kunnen opbouwen en verzekeringen konden betalen. Het kabinet heeft deze keus gemaakt om de fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers in dienstverband te verkleinen. Met het geld wat vanaf januari 2020 vrijkomt wil het Kabinet de lastenverlichting voor alle burgers betalen. Enerzijds komt het geld van de lastenverlichting van de zelfstandigenaftrek, anderzijds wordt de 3 miljard euro gehaald uit de vennootschapsbelasting. 

Argumenten verminderen zelfstandigenaftrek

Het is niet nieuw dat de zelfstandigenaftrek verlaagd wordt. Het is al bijna 10 jaar een discussie en in 2012 was deze aftrek al verlaagd van €9.484,- naar €7.280,-. Met name kleine ZZP’ers hebben hier veel last van en dus de ZZP’ers die net rond kunnen komen. Zij hebben al vaak moeite om te sparen voor hun pensioen.

Een andere reden dat de zelfstandigenaftrek wordt verminderd is dat er te veel ZZP’ers zijn. Volgens Rutte zijn dit niet de ondernemers waar wij op zoek zijn. Zijn te klein, hebben geen personeel of willen niet groeien. Eigenlijk iets te zelfstandig en passen niet in het beleid waar Nederland naartoe wilt. 

Het Kabinet wil dat de grote ondernemingen nog groter worden, zodat zij meer premies betalen. Het ondernemerschap van een ZZP’er was eigenlijk nooit de bedoeling. ZZP’ers moeten het daarom vaak ontgelden, en dus ook hun fiscale posities tegenover de grote ondernemingen.

Het Kabinet ziet het allemaal anders. Waar een ZZP’er zich omschrijft als ondernemer, die meegaat met de veranderingen en hun producten of diensten moeten aanpassen om innovatief te blijven, omschrijft het Kabinet een ZZP’er als schijnzelfstandige. 

Toen in 2012 de zelfstandigenaftrek met €2K was verlaagd, zou het Kabinet al gezegd hebben dat dit het einde voor veel ZZP’ers zou betekenen. Integendeel, sinds 2012 zijn er alleen maar meer ondernemers bijgekomen. Een ZZP’er gaat op zoek naar nieuwe innovatieve mogelijkheden en zijn te eigenwijs om te bedenken dat ze door deze maatregel zullen stoppen.

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld