vervroegd pensioen

Wat is het verschil tussen VUT en vervroegd pensioen? De Vut-regeling is niet hetzelfde als vervroegd pensioen. Je kunt als werknemer in loondienst eerder stoppen met werken. Ver in het verleden ging dat een stuk makkelijk dan tegenwoordig. Stoppen gaat niet meer zomaar en kan erg duur zijn. Dit is tot 2006 bemoeilijkt en was dat destijds te regelen via de VUT-regeling en via je prepensioen. De VUT-regeling is afgeschaft om mensen te stimuleren om langer door te werken.

Waarom is de VUT-regeling afgeschaft 

VUT is een afkorting voor vervroegde uittreding en is een bepaald percentage van het laatstverdiende loon. De uittreding is de periode van uittreding tot en met je pensioenleeftijd. Een soort omslagregeling, die niet iedere werknemer zomaar kon aanvragen. De VUT was bedoeld om jongeren een kans te geven om de arbeidsmarkt te betreden door ouderen vervroegd met pensioen te laten gaan. Het idee van “ouderen stoppen de ontwikkeling van jongeren”, omdat in 2006 de werkloosheid een stuk hoger was. De voorwaarde voor deze regeling was dat een werknemer 10 jaar in loondienst moest zijn van de huidige werkgever. Populair en erg duur. De regeling is in 2015 definitief geëindigd.

De VUT-regeling was in de periode van 2016 tot en met 2010 voor de helft aftrekbaar. Je betaalde toen nog een werkgeversbijdrage van 26%. De werkgeversbijdrage is vanaf 2011 verhoogd naar 52%, maar je VUT-premie is niet meer aftrekbaar. Ben je voor 31 december 2004 55 jaar of ouder, dan heeft de veranderingen in de VUT-regeling niets met jouw situatie te maken. De VUT-regeling blijft voor hen behouden.

Prepensioen is geen VUT

De prepensioen is geen VUT-regeling. Het is allebei salaris vervangend, omdat iemand eerder met pensioen gaat. Een prepensioen heeft een spaarelement. Je prepensioen groeit naarmate je elk jaar aan de regeling deelneemt. Een werknemer betaalt zijn eigen prepensioen, maar ook het prepensioen is afgeschaft.

 Nu de vraag, is het nog wel mogelijk om vervroegd met pensioen te gaan?

Ja, dat is mogelijk.

Individueel heb je veel keus als het gaat om eerder te stoppen met werken. je hebt daarin veel keuzemogelijkheden, zoals:

  1. Zelf bepalen wanneer je met pensioen wilt. Je moet dit tot je AOW-leeftijd wel zelf overbruggen.
  2. Je kunt ervoor kiezen om te blijven werken en een deel van je pensioen te laten uitkeren.
  3. Je kunt er ook voor kiezen om eerst een laag pensioen te ontvangen en daarna hoog of vice versa.
  4. Je ouderdomspensioen verhogen met een deel van je partnerpensioen.

Onthoud, eerder stoppen met werken heeft gevolgen voor je inkomen later. Als je eerder stopt met werken of je gaat veel minder werken, dan bouw je minder pensioen op. Daar heb je immers zelf voor gekozen. Je hebt tevens geen recht op de belastingregels, die je wel hebt als je met pensioen bent. Je betaalt dan geen arbeidskorting meer. Deze kortingen gelden wel als je je AOW-leeftijd hebt bereikt. Informeer vrijblijvend bij je pensioenfonds.

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld