nabestaandenpensioen

Overlevingspensioen en overgangsuitkeringen voor partners zijn uitkeringen die bijdragen aan een bestaansminimum voor een echtgenoot / samenwonende na het overlijden van hun partner.

ANQ Survivor’s Benefits in Nederland

Het overlijden van jouw partner – getrouwd of samenwonend – kan je recht geven op een ANW-nabestaandenuitkering van de Nederlandse overheid, op voorwaarde dat je overleden partner in Nederland woonde of werkte én je aan de voorwaarden voldoet. Deze voordelen kunnen ook beschikbaar zijn voor kinderen van 21 jaar en jonger van overleden ouders.

Er zijn enkele uitzonderingen op de subsidiabiliteit, zoals een bestaande terminale ziekte. Je kunt nagaan of je in aanmerking komt voor Nederlandse nabestaandenuitkeringen op de SVB-website.

Als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, stuurt de SVB automatisch een brief, samen met een aanvraagformulier, waarmee je nabestaandenuitkeringen in Nederland kunt aanvragen. Partners moeten een aanvraagformulier aanvragen voor nabestaandenuitkeringen bij DigiD.

In welke situatie heb ik recht op een ANW uitkering?

Als je partner of ex-partner is overleden en je financieel afhankelijk van hen was, heb je mogelijk recht op een uitkering op grond van de Anw . De partner of ex-partner moet verzekerd zijn geweest toen hij / zij overleed; met andere woorden, hij of zij moet in Nederland hebben gewoond of in Nederland hebben gewerkt en belasting betalen.

Niet alleen ex-partners kunnen recht hebben op een ANW-uitkering. Ook minderjarige kinderen kunnen een uitkering ontvangen als beide ouders overleden zijn. Mocht het zijn dat je niet meer in Nederland woont, dan kun je je vrijblijvend verzekeren. Dit moet binnen 1 jaar nadat je vertrokken bent uit Nederland. Je kunt dit aanvragen bij de SVB.

Je moet, wil je in aanmerking komen voor een ANW-uitkering, aan een aantal voorwaarden voldoen. Je bent automatisch verzekerd als je in Nederland woont of werkt. De ANW-uitkering stopt als je geen ongetrouwd kind meer hebt, die jonger is dan 18 jaar, niet langer 45% arbeidsongeschikt bent of je de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt.

De SVB is verantwoordelijk voor de ANW-uitkering. De voordelen van een ANW is dat je partner altijd ondervangen wordt en je kinderen recht hebben op een uitkering als je zelf overlijdt. De hoogte van een wezenuitkering valt samen met de leeftijd en het minimumloon. Kinderen tussen de 16 en 21 jaar oud kunnen in bepaalde situaties recht hebben op een wezenuitkering. Bijvoorbeeld als ze nog student zijn.

Werknemers kunnen vaak een nabestaandenpensioen opbouwen voor hun partner binnen aanvullende pensioenregelingen. Je kunt informeren naar jouw pensioenregeling en hoe dit voor jou is geregeld. Het overlevingspensioen komt bovenop de uitkering van een nabestaande

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld