pensioenopbouw

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie delen: een staatspensioen, een aanvullend pensioen en / of particulier pensioen. De eerste is welke betalingen worden gedaan via socialezekerheidsbijdragen en belastingen in Nederland – AOW of Algemene Ouderdomswet. Het bedrag dat je aan het einde ontvangt, hangt allemaal af van hoeveel je hebt betaald en hoe lang je werkzaam bent geweest in Nederland.

Het volgende deel wordt gefinancierd door jouw bedrijfspensioen, een bedrag waarin jij en je werkgever maandelijks een bedrag betaald. De meeste bedrijven bieden dit wel aan (jouw aanvullend pensioen). Dit is ook beschikbaar voor zelfstandigen als je je aanmeldt.

Het eindresultaat is ook afhankelijk van het bedrijf, het tijdsbestek en je salaris. Deze pensioenen worden bijna altijd afgehandeld door een pensioenuitvoerder waar het bedrijf is aangesloten (geen opt-out). Het voordeel is hiervan dat als het bedrijf failliet gaat, je opgebouwde pensioen nog steeds beschikbaar is.

Het laatste deel is je eigen persoonlijke particuliere pensioenregeling (lijfrenteverzekering), die volledig vrijwillig is en een aanvulling op jouw pensioen oplevert. Dit kan in de vorm van aandelen en levensverzekeringen. Deze particuliere pensioenregelingen worden meestal aangeboden via verzekeringsmaatschappijen en banken.

Wat gebeurt er met pensioenen in Nederland als je zelfstandige bent? 

Als je als zelfstandige in Nederland werkt, werkt het iets anders. Je moet zelf voorzieningen treffen voor een aanvullend pensioen en als je in een bedrijfstak werkt waarvoor je moet betalen aan een pensioenfonds en dit is verplicht, dan moet je dit betalen. Bovendien moet je ook overwegen om vrijwillig lid te worden van een pensioenfonds – voor zelfstandigen. Je hebt recht op AOW.

Kom ik in aanmerking voor een Nederlands pensioen en kan ik met pensioen in Nederland? De allerbelangrijkste vraag en het is echt belangrijk om dit vooraf te controleren. Als je in Nederland werkt, of dat nu voor een bedrijf is of voor jezelf, dan moet je verplichte betalingen doen aan het Nederlandse pensioenstelsel. Dus als je in Nederland hebt gewoond om te werken, kom je in aanmerking. De enige uitzondering is als je vóór 1 april 1950 bent geboren. Als je bijvoorbeeld maar een jaar hebt bijgedragen, kom je alsnog in aanmerking voor dit pensioen.

Het is goed om te weten dat jouw pensioeninkomen nog steeds in Nederland wordt belast. Iedereen moet nog betalen voor zijn ziektekostenverzekering en sommige gepensioneerden betalen zelfs nog steeds een nationale verzekering. Dit is echter allemaal afhankelijk van jouw eigen persoonlijke situatie. De belastingtarieven worden verlaagd als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Leden van de EU / EER mogen zonder visum in Nederland wonen, werken en met pensioen gaan, dus als je EU-burger bent, heb je ruimschoots het recht om met pensioen te gaan naar Nederland. Familieleden en partners die geen EU-burger zijn, kunnen zich hiervoor registreren. Als je geen EU-burger bent wordt de situatie wat ingewikkelder. Je moet een visum aanvragen en 5 opeenvolgende jaren in Nederland hebben gewoond en gewerkt.

Hoeveel ontvang ik als ik met pensioen ga in Nederland?

Hoeveel je ontvangt, is allemaal afhankelijk van hoeveel je in de loop der jaren hebt gewerkt. Voor je AOW ontvang je 70% van het minimum nettoloon (50% als je getrouwd bent of samenwoont), de rest wordt aangevuld met jouw andere pensioenbijdragen van je werkgever en eigen pensioenen.

Voor een jaar wonen en werken in Nederland bouw je 2% van jouw pensioen op. Om de volledige betaling te ontvangen, moet je 50 jaar in Nederland wonen en werken. Voor elk jaar dat je niet hebt betaald (als je daarvoor in aanmerking komt), wordt je AOW verlaagd. Dit betekent dat als je in Nederland begon met werken, vertrekt en vervolgens weer terugkomt, dit invloed heeft op hoeveel je AOW-uitkering wordt. Net als met elk jaar dat je 2% bouwt, verlies je 2% per jaar als je Nederland verlaat en elders werkt.

Benieuwd wat er gebeurt als die dag eindelijk komt? Welnu, net voor deze periode zou je een brief over je AOW moeten ontvangen als de datum dichterbij komt. Dit is echter alleen van toepassing als je in Nederland woont en werkt. Je moet een pensioenaanvraag indienen, ruim voordat je je pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Wat is de pensioenleeftijd in Nederland? 

De huidige pensioenleeftijd in Nederland is 66 en 4 maanden (verhoogd januari 2019). Dit neemt echter gestaag toe. In 2021 loopt het op tot 67 en daarna tot 67 en 3 maanden in 2022. Je ontvangt je AOW-uitkering niet tenzij het mogelijk is om vervroegde uittreding aan te vragen, maar je AOW wordt pas uitbetaald tot je de pensioenleeftijd bereikt, of je kunt kiezen voor een verlaagde pensioenuitkering. je kunt er ook voor kiezen om langer te werken, wat betekent dat jouw pensioen in het algemeen groter wordt.

Partnerpensioen in Nederland

Als jouw getrouwde of samenwonende partner overlijdt en je de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt en je een kind hebt dat jonger is dan 18 jaar, dan heb je de mogelijkheid om je partnerpensioen om te zetten naar een ANW Survivor’s Benefits. Je partnerpensioen kan ook worden overgedragen naar jouw kinderen. Meer weten over partnerpensioen in Nederland ?

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld