Belastingplan

Een groot deel van het kabinet is het erover eens dat de zelfstandigenaftrek naar beneden moet. Er wordt zelfs gepleit over een volledige afschaffing van de zelfstandigenaftrek. Het kabinet heeft deze plannen meegenomen, omdat zij vinden dat een ZZP’er een minimum uurtarief moet hebben van €25,-. In plaats daarvoor heeft het CNV tijdens Prinsjesdag aangegeven de zelfstandigenaftrek te beperken.

De zelfstandigenaftrek was ervoor bedoeld om tegemoet te komen in de pensioenopbouw en verzekeringen voor ZZP’ers (bijv. arbeidsongeschiktheidsverzekering). Maar integendeel, meer van de ZZP’ers bouwen weinig of geen pensioen op en hebben geen verzekeringen. De CNV-voorzitter vindt dat de zelfstandigenaftrek al jaren voorbij schiet aan het feit dat de zelfstandigenaftrek niet voor het doel waarvoor het zou moeten zijn, gebruikt wordt.

Een andere prikkel om de zelfstandigenaftrek te belemmeren is dat ZZP’ers werknemers weghoudt. ZZP’ers zijn goedkoper en voor ZZP’ers hoeven geen loonbelasting of werkpremies worden betaald. Bedrijven zoeken dus sneller naar een goedkopere ZZP’er in plaats van een werknemer in loondienst. Nederland loopt al jaren miljarden euro mis door de zelfstandigenaftrek. 

Ondernemers moeten op hun eigen benen staan

Het CNV vindt dat ZZP’ers op hun eigen benen moeten staan. Het minimumtarief gaat omhoog naar €25,-. Veel ZZP’ers worden door enorme concurrentie nu op een hongerloontje van €16,- per uur gesteld. Met een minimumtarief van €25,- hebben ZZP’ers de mogelijkheid om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en pensioen op te bouwen, vindt het CNV. 

Vpb-verlaging voor lastenverlichting burgers

Jaarlijks komt er zo’n 3 miljard euro vrij door de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Het geld wordt gebruikt om de lastenverlichting voor burgers te betalen. Dat bedrag wordt verder opgehoogd door de vennootschapsbelasting een jaar uit te stellen. In 2021 gaat de vennootschapsbelasting wel omlaag, maar minder hard dan het kabinet voor ogen had. Verder zijn projecten als investeren in de woningbouw ook op de planning. 

Belastingplan 2020 belastingwijzigingen 2019

In het belastingplan 2020 en tijdens Prinsjesdag zijn ook de belastingwijzigingen voor 2019 opgenomen. Daarin zijn enkele belangrijke wijzigingen opgesomd, die vanaf januari 2019 ingaan:

1. Invoeren twee schijvenstelsel. De betaalbare inkomens gaan komende jaar toenemen met een inkomen vanaf €21K per jaar. Het tarief in de tweede en derde schijf gaat respectievelijk dalen van 40,85% naar 38,10%. Het tarief in de eerste schaal gaat met 0,10% omhoog van 36,55% naar 36,65%. Ook gaat het tarief omlaag in de vierde schijf van 51,95% naar 51,75%.

2. Verhoging algemene heffingskorting. De heffingskorting gaat in 2019 stijgen met €212,- per jaar. Dit geldt voor een inkomen tot €20.384,-. Ook de hogere inkomens profiteren van de algemene heffingskorting.

3. Arbeidskorting. Werken gaat meer lonen. De arbeidskorting gaat in 2019 stijgen tot €3399,-. Dat is een stijging van €150,-.

4. Koopkracht gepensioneerden wordt versterkt door de verhoging van de ouderenkorting. De verhoging is €178,- tot €1596,-. Voor ouderen met een hoger inkomen, boven de €36.000,-, neemt de ouderenkorting geleidelijk af.

5. Boodschappen wordt iets duurder door een verhoging van het lage BTW-tarief van 6 naar 9%.

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld