pensioen berekenen

Hoe bereken ik mijn pensioen? De berekening is altijd hetzelfde, maar de hoogte van jouw pensioen verschilt per persoon. Bij de berekening van jouw pensioen wordt de hoogte van jouw AOW meegeteld bij de berekening. Je kunt de huidige status van jouw pensioenoverzicht en de opbouw van jouw pensioen als de AOW bekijken op de website mijnpensioenoverzicht.nl. 

De hoogte van jouw pensioen is afhankelijk van een aantal factoren. Het kan voorkomen dat jouw pensioen lager uitvalt. Dit noemen we een pensioengat, en kan als gevolg zijn van de volgende oorzaken:

Werkloosheid. Dit is de periode zonder pensioenopbouw. Een periode zonder pensioenopbouw kan ook zijn dat je voor een werkgever hebt gewerkt, die geen verplichte pensioenregeling heeft opgenomen in het contract.

Inruilen ouderdomspensioen voor partnerpensioen.

Vervroegd pensioen. Je gaat dan een periode in zonder pensioenopbouw.

Echtscheiding. Het pensioen wat tijdens het huwelijk is opgebouwd wordt dan eerlijk verdeeld. Je kunt dit tegengaan door van te voren duidelijke afspraken te maken.

Pensioentekort. Door bijvoorbeeld de economische crisis. Het kan dan voorkomen dat een pensioenfonds in moeilijkheden is gekomen en moet inkorten op het beloofde pensioen. Een pensioenfonds kan maatregelen nemen, zoals het verhogen van de premie.

De berekening van jouw pensioen is ook afhankelijk door de hoogte van de AOW-uitkering. De hoogte van de AOW-uitkering hangt af van de situatie of je alleen woont of samenwoont. De hoogte van de AOW wordt van het minimumloon afgeleid. Het AOW-bedrag wordt ieder half jaar veranderd. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank kun je de hoogte van de AOW opzoeken. 

Rekenvoorbeeld pensioenberekening

Stel je voor, je bent werkzaam als treinmachinist en je hebt altijd gewerkt. Raadpleeg je salarisstrook en noteer het bruto maandsalaris dat je op dit moment krijgt. Laten we zeggen dat een treinmachinist €2712,45. Je bruto maandsalaris moet je vermenigvuldigen met 12 maanden (kalenderjaar). De uitkomst hiervan moet je voorlopig noteren. Dit bedrag vermenigvuldig je met je vakantiegeld en met eventueel je eindejaarsuitkering. Dus dit is uiteindelijk de som van je jaarsalaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering. Dit bij elkaar opgeteld noemen we je pensioengevend inkomen.

(€2712,45 * 12) = €32.549,40

€32.549,40 * 0,08 = €2.603,95

€32.549,40 * 0,083 = €2.701,60

Het bedrag hierboven moet je verminderen met het bedrag van de franchise. Dit is het bedrag waarover je jaarlijks geen pensioen opbouwt, ook wel de premiegrondslag genoemd. Dit is het pensioengevend inkomen minus de franchise. Het franchise bedrag is €13.150,-. Het opbouwpercentage verandert ieder jaar, maar was voor het jaar 2018: 1,875%. 

In het voorbeeld hebben we over 2019 opgebouwd:

(32.549,40 +2.603,95 + 2.701,60) – 13.150,00 * 1,875% = €463,22. In het jaar 2019 heb je €463,22 pensioen opgebouwd. Dit krijg je uitgekeerd vanaf je pensioengerechtigde leeftijd. Je pensioengerechtigde leeftijd wordt aangepast naarmate je levensverwachting hoger of lager wordt.

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld