man bij laptop

Vandaag de dag is het normaal om na een aantal jaar van baan te wisselen. Belangrijk om te weten of je nieuwe werkgever dezelfde pensioenregelingen heeft als je huidige werkgever. Dan moet je de vraag stellen of je het pensioen van je oude werkgever wil meenemen naar je nieuwe werkgever. Alles blijft dan overzichtelijk bij een pensioenuitvoerder, maar het is niet altijd voordelig om dat te doen.

Als je ervoor kiest om je pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenregeling is het nodig dat je jouw opgebouwde pensioen opvraagt bij je vorige werkgever. Dit kan door middel van een overzicht. Je vraagt dan bij je nieuwe pensioenfonds welke pensioenrechten je krijgt.

Vroeger was het zo dat je binnen zes maanden je pensioen moest overdragen. Dit moest je toentertijd binnen 6 maanden doen, nadat je oude pensioenregeling was beëindigd. Sinds 1 januari 2015 is dit aangepast. Je hoeft niet meer binnen zes maanden je waardeoverdracht te doen. Als je ervoor kiest om van werkgever te veranderen en bij je nieuwe werkgever je pensioen gaat uitbouwen, kun je dus elk moment een waardeoverdracht aanvragen.

Is pensioen meenemen verstandig?

Is je pensioen meenemen verstandig? Dat ligt eraan. Het is verstandig als je een klein pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld, omdat je maar voor 2-3 maanden gewerkt hebt. Je waardeoverdracht is ook verstandig om te doen als je bij je nieuwe werkgever een eindloonregeling krijgt. Een eindloonregeling is dat je pensioen wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon. Je pensioen stijgt dus mee op het moment dat je een loonstijging krijgt. Maar, dan moet je wel je oude pensioen meenemen naar je nieuwe werkgever.

Als je de definitieve beslissing hebt gemaakt om je pensioen mee te nemen moet je eerst een opgave aanvragen bij je vorige pensioenuitvoerder. Daarna vraag je een verzoek aan bij je huidige werkgever (waardeoverdracht). Zij moeten verplicht meewerken en mogen geen kosten in rekening brengen. Een pensioenfonds maakt gebruik van een rekenmodel en verschilt per pensioenfonds. Bij het rekenmodel kan het voorkomen dat jouw huidige of vorige werkgever een bedrag moet overmaken. De werkgever is niet verplicht om het bedrag te betalen als het bedrag meer dan €15K is. Als uw werkgever akkoord gaat, dan gaat ook de waardeoverdracht door.

Pensioen meenemen en nabestaandenpensioen

Bekijk, voordat je beslist of je wel of niet je pensioen meeneemt, hoe je jouw nabestaandenpensioen[4] hebt geregeld. Niet alle werkgevers hebben een goede regeling als het gaat om je nabestaandenpensioen. Als je werkgever een regeling kent, is er niks aan de hand. Maar is dat niet zo, dan wordt je nabestaandenpensioen wat je hebt opgebouwd bij je ouderdomspensioen opgeteld. Je krijgt dan meer pensioen, maar mocht je komen te overlijden, dan heeft jouw partner daar geen recht op.

Je pensioen meenemen is ook niet handig als je nabestaandenpensioen op risicobasis is. Vraag dus altijd wat de regelingen zijn bij je nieuwe werkgever en of je aan de voorwaarden voldoet om deel te nemen aan de nieuwe pensioenregeling.

De kans is heel groot dat je niet hoeft over te stappen naar een andere pensioenregeling. Vooral als je in dezelfde sector blijft werken. Je pensioen loop dan gewoon door. Ook kan het zijn dat je pensioenregeling een wachttijd heeft. Wacht dan gerust twee maanden. Na twee maanden zijn ze verplicht om je deel te laten nemen.

Is het dus verstandig om je pensioen mee te nemen? Dat ligt aan de huidige en nieuwe pensioenregeling. Vraag eventueel bij beide pensioenuitvoerders een opgave aan voor de gevolgen van een waardeoverdracht.

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld