blogger

Mijnpensioenoverzicht.nl is de website om te kijken hoe het met je pensioen staat. Je vindt hier veel informatie, zoals je AOW en je pensioenopbouw van alle werkgevers waar je gewerkt hebt. Vragen als 1) hoeveel AOW heb ik opgebouwd, 2) wat is je AOW als ik mijn pensioenleeftijd hebt bereikt, 3) wat ontvangt mijn partner als ik kom te overlijden en 4) welke gebeurtenissen hebben bij mij een rol gespeeld op de hoogte van pensioen (bijvoorbeeld een scheiding)?

Om je verder te vertellen hoe mijnpensioenoverzicht.nl werkt is het belangrijk om te weten dat mijnpensioenoverzicht.nl is gelanceerd door de pensioensector. In 2011 is de website live gegaan. De website moet je pensioen minder abstract maken. Je kunt eenvoudig inloggen met je DigiD om je pensioenoverzicht in te zien. Alle data die mijnpensioenoverzicht.nl verzamelt is afkomstig van je BSN-nummer, pensioengegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de pensioenuitvoerders. Het doel van de website is niet om alle informatie te vervangen (je verzekeringspapieren), maar om inzicht te geven in het totaalplaatje.

Mijnpensioenoverzicht.nl geen financiële instelling

Goed om te weten dat Mijnpensioenoverzicht.nl geen financiële instelling is. Het mag geen advies geven. Voor financieel advies is het aan te raden om een financieel adviseur in te schakelen. Mijnpensioenoverzicht.nl is vanuit de Stichting Pensioenregister opgebouwd en is een samenwerkingsverband tussen de SVB, Verbonden van Verzekeraars en de Pensioenfederatie.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl heb je een pagina dat gaat over je verwachte pensioenleeftijd. Je verwachte pensioenleeftijd wordt na 2022 aangepast aan de hand van gemiddelde levensverwachting. Dit heeft effect op iedereen die na 1954 geboren is. Je kunt er weinig aan veranderen, maar geen slecht idee om in de gaten te houden wanneer je met pensioen kan. Je AOW-leeftijd verandert dynamisch en wordt constant bijgesteld.

Je hebt op de website van mijnpensioenoverzicht.nl ook een pagina over je tot nu opgebouwde AOW. Je kunt op de website je bruto AOW zien, transparant in een overzicht. Je bouwt ieder jaar 2% AOW op. Bij 50 jaar werken krijg je een volledig AOW.

Tevens heb je een goed overzicht over jouw opgebouwde pensioen per uitvoerder. Vroeger was het heel normaal om je hele leven lang te werken voor een baas. Maar dat is tegenwoordig anders. Tegenwoordig wordt er vaak na 3 jaar van baan gewisseld. Goed om te zien hoeveel je bij elk pensioenuitvoerder hebt opgebouwd.

Je hebt ook de mogelijkheid om een totaaloverzicht te krijgen van je pensioen. Goed om te weten dat als je naar je pensioen kijkt je situatie wel onveranderd moet blijven. Op het moment dat je een echtscheiding krijgt, dan verandert ook je pensioenregeling. Of als je gaat verhuizen naar het buitenland, weet dan wel dat je minder pensioen krijgt uitgekeerd. Ook is je pensioenleeftijd statisch. Het overzicht houdt geen rekening met de stijging in je pensioenleeftijd. Naast je bruto pensioen kan je ook je netto pensioen inzien. Dit is het bedrag minus alle belastingen en premies. Zo zie je hoeveel je netto aan pensioen overhoudt.

Op mijnpensioenoverzicht.nl kan je ook je situatie veranderen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om vervroegd met pensioen te gaan. Deze verwachting kun je dan schetsen met de hulp van mijnpensioenoverzicht.nl. Je kunt aan de hand van deze schets een keuze maken wat je dan op latere leeftijd wil bereiken. De schatting wordt beter naarmate je dichter bij je pensioenleeftijd komt. De verwachting is dan concreter dan dat je deze verwachting 30 jaar voor je pensioenleeftijd schetst.

Voorwaarden mijnpensioenoverzicht.nl

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl wordt rekening gehouden met de gevolgen van echtscheiding. Andere afspraken die je maakt met je ex-partner kan je opgeven. Als je bijvoorbeeld als je samen met je ex-partner ervoor gekozen hebt dat ieder zijn eigen pensioen krijgt. Afwijkende afspraken moet je doorgeven aan je pensioenuitvoerder. De informatie van de pensioenuitvoerder wordt bijgewerkt in het overzicht van mijnpensioenoverzicht.nl.

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl is het (nog) niet mogelijk om het overzicht bij te werken als je ex-partner overlijdt. Vaak krijg je als ex-partner dan ook een deel van het pensioen. Meer over je pensioenregeling als je gescheiden bent.

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld