Nabestaandenpensioen

Hoe werkt een nabestaandenpensioen? Een nabestaandenpensioen wordt ook wel partnerpensioen genoemd. Het nabestaandenpensioen is voor als jouw partner overlijdt. Dit bedrag is 70% van jouw ouderdomspensioen. Je moet rekening houden met de verschillende regelingen tussen de hoogte van het nabestaandenpensioen als je partner voor de pensioendatum overlijdt of na de pensioendatum. Ook is het belangrijk om te weten wat de redenen zijn om te kiezen voor een hoger of lager nabestaandenpensioen.

Het nabestaandenpensioen 

Je partner kan voor of na de pensioendatum overlijden en in beide gevallen wordt er een pensioenbedrag uitgekeerd. Afhankelijk van jouw pensioenregeling, wordt jouw partnerpensioen bepaald. Het voordeel is dat wanneer je werkt je verzekerd bent voor een nabestaandenpensioen. Je partner krijgt dus een maandelijkse uitkering op het moment dat haar of zijn partner voor de pensioendatum overlijdt.

Je nabestaandenpensioen wordt op twee manieren opgebouwd:

  1. Ten eerste bouw je als werknemer een vast bedrag op voor je nabestaandenpensioen. Hoe langer je gewerkt hebt, hoe hoger deze uitkering voor je partner is. Dit wordt maandelijks opgebouwd en stopt op het moment dat je stopt met het opbouwen van het nabestaandenpensioen.
  2. Anderzijds kan je er ook voor kiezen om een verzekering af te sluiten. Je betaalt dan maandelijks een premie en wanneer je overlijdt, is je partner verzekerd door middel van een nabestaandenpensioen. Dit geldt alleen als je in loondienst bent. Op het moment dat je overlijdt en je bent niet in loondienst of is er sprake van een echtscheiding? Dan vervalt de dekking en ontvangt jouw partner niets.

Nabestaandenpensioen na je pensioendatum 

Op het moment dat je overlijdt na je pensioendatum, dan ontvangt je partner alleen de uitkering die je op basis van je maandelijkse opbouw hebt opgebouwd (punt 1 hierboven). De hoogte van je nabestaandenpensioen is per situatie verschillend. Ontving je maandelijks €1000,- per maand aan pensioen en is de hoogte van je nabestaandenpensioen 50%? Dan ontvangt je partner elke maand €500,- als jij overlijdt.

Partnerpensioen bij echtscheiding

Je nabestaandenpensioen kan lager uitvallen op het moment dat je een deel moet afstaan aan je ex-partner. Je moet dan als partner opletten dat jouw nabestaandenpensioen lager is. Het is raadzaam om actie te ondernemen als jouw huidige partner volledig afhankelijk is van jouw inkomen. Op de website van de Belastingdienst of op de website van Mijnpensioenoverzicht.nl wordt geen rekening gehouden met de gevolgen van jouw nabestaandenpensioen na een echtscheiding.

Het bedrag wat je ontvangt op het moment dat je ex-partner is overleden noemen ze ook wel het bijzonder partnerpensioen. In sommige gevallen geldt dan dat je recht hebt op een bijzonder partnerpensioen. Je hebt hier pas recht op als je in het verleden gescheiden bent of je samenwoonde met je ex-partner en samen waren aangemeld bij zijn pensioenuitvoerder. Je hebt als ex-partner geen recht op een bijzonder nabestaandenpensioen als de pensioenregeling van jouw ex-partner op risicobasis was, jouw ex-partner geen pensioen heeft opgebouwd, de ex-partner niet heeft doorgegeven dat jullie destijds samenwoonden of er onderling afspraken zijn gemaakt dat je geen nabestaandenpensioen ontvangt. 

Niet kunnen rondkomen met een nabestaandenpensioen 

Het gebeurt steeds minder, maar vroeger was het heel normaal dat de vrouw thuis bleef om te zorgen voor de kinderen. Zij bouwden geen pensioen op en waren volledig afhankelijk van het inkomen van hun partner. Het kan dus voorkomen dat het nabestaandenpensioen niet genoeg is om van rond te kunnen komen. Je kunt als hoofdinkomen dan de keuze maken om extra nabestaandenpensioen te verzekeren of extra bij te sparen.

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld