Pensioenbeleggen

De pensioenleeftijd is dynamisch en verandert vanaf 2021 op basis van de gemiddelde levensverwachting. Dit is in het pensioenakkoord 2019 bepaald. Maar de pensioenleeftijd kan per individu verschillen en het hoeft niet te betekenen dat iedereen tot zijn 67+ jaar hoeft door te werken. Je kunt zelfstandig de keuze maken om bijvoorbeeld door te werken tot je 60ste. 

Pensioenbeleggen op maat is de oplossing

Dat je eerder stopt met werken heeft gevolgen. Het kan zijn dat je veel extra gespaard hebt en dat je het aantal jaar tot aan je pensioenleeftijd kan overbruggen. Je inkomen valt in ieder geval lager uit totdat je de pensioenleeftijd hebt bereikt. Je ontvangt, als je eerder stopt met werken, nog geen AOW-uitkering. Je bouwt minder pensioen op, omdat je eerder stopt met werken. Dit geldt ook voor het partnerpensioen en wezenpensioen.

Is pensioenbeleggen op maat de oplossing? Dat hangt ervan af. Als je genoeg hebt opgebouwd en je kunt het overbruggen, dan kan je eerder stoppen met werken. Je moet ook accepteren dat je minder pensioen ontvangt. Je kunt samen met je werkgever afspreken hoe hiermee om te gaan. Des te eerder je van plan bent om te stoppen, des te sneller je op deze situatie kunt reageren.

Je kunt er ook voor kiezen om je pensioen te beleggen. Pensioenbeleggen op maat is goed voor alle deelnemers van een pensioenfonds. Zo kun je zelf bepalen hoeveel je belegt en tegen welk risico. Hoe hoger het risico, des te meer je aan het eind overhoudt. En op het moment dat je jouw pensioenleeftijd gaat benaderen, wordt er sowieso minder risicovol belegd.

Pensioenbeleggen op maat goed voor alle deelnemers van een pensioenfonds 

Deelnemers kunnen profiteren van pensioenbeleggingen, die zijn afgestemd op leeftijd en de beleggingsrisico’s. Uit het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) kan dit leiden tot een stabieler pensioen voor alle deelnemers met een welvaartswinst van 6%. Het belang van pensioen beleggen op maat wordt al belicht in het pensioenakkoord. Ouderen krijgen meer zekerheid en de jongeren dragen het risico dat nodig is om een goed rendement te behalen.

Pensioenbeleggen op maat is gekomen, doordat er in het huidig pensioenstelsel  grote mate van verschillen zijn in de beleggingsrisico’s van de deelnemers. Het is nou eenmaal zo dat jonge deelnemers meer de risico’s kunnen dragen dan werknemers in loondienst, die hun pensioenleeftijd naderen. De groep jongeren kunnen beter omgaan met financiële tegenvallers. Door meer of minder te gaan werken en hun besparingen op hun pensioen aan te passen.

Het pensioen beleggen op maat is toegelicht in het nieuwe pensioenakkoord. Het huidig stelsel heeft zijn eigen uniform beleggingsbeleid, dat voor iedereen hetzelfde is. Met het nieuwe beleggen behoud je de zekerheid dat er geen tekorten dreigen te vallen en wordt je beleggingsrisico’s op je pensioenleeftijd afgestemd.

Het DNB heeft verschillende beleggingspensioenen op maat bestudeerd en in alle contracten komt pensioenbeleggen op maat hoger en stabieler uit voor de deelnemers. Dit komt doordat er een betere verdeling is in het aandelenrisico als het renterisico. De pensioenen van ouderen fluctueren minder door veranderingen in de rente.

Het is belangrijk dat het pensioenakkoord verder uitgewerkt wordt. Beleggingspensioen op maat is afhankelijk van de vormgeving van het beleggingsbeleid. Beleggingsrisico’s tussen jong en oud veranderen met simpele regels werkt niet en pakt juist negatief uit. Een zorgvuldige uitwerking is nodig om het pensioenbeleggen op maat een succes te maken.

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld