opa met kleindochter

Hoe is jouw pensioen precies geregeld en wat gaat er gebeuren als je de AOW-leeftijd bereikt? Bij welke instanties jouw pensioen vandaan komt, wanneer het uitgekeerd wordt en om welke bedragen het precies gaat, zijn vragen die niet iedereen direct kan beantwoorden. Dit artikel zet in grote lijnen uiteen hoe pensioen wordt uitbetaald.

Samenstelling pensioen

Pensioen bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW): als je in Nederland woont of werkt, ontvang je een AOW-uitkering van de overheid. Dit vormt het basispensioen en het wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zodra de AOW-leeftijd bereikt is. Iedereen ontvangt een half jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd een brief waarmee een AOW-uitkering aangevraagd kan worden. De AOW-leeftijd is in 2020 66 jaar en 4 maanden, maar dit wordt de aankomende jaren verhoogd naar 67 jaar. De hoogte van de AOW-uitkering staat vast en wordt maandelijks rond de 21e van de maand uitbetaald. In mei wordt eveneens een jaarlijkse vakantie-uitkering uitbetaald.
  • Werkgeverspensioen: bij vrijwel alle werkgevers bouw je gedurende je werkende leven een aanvullend pensioen op. Verschillende werkgevers zijn vaak bij verschillende pensioenfondsen aangesloten, waardoor je uiteindelijk van verschillende instanties pensioen ontvangt. Ook deze instanties nemen ruim op tijd contact op om je te informeren over de manier waarop je dit pensioen kunt aanvragen. Op mijnpensioenoverzicht.nl kun je nagaan bij welke fondsen je pensioen hebt opgebouwd. Sinds 2018 is de minimale pensioenleeftijd 68 jaar. Tussen de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd bestaat dus momenteel een gat van 1 jaar en 8 maanden.
  • Aanvullend pensioen: veel mensen sparen zelf ook nog voor een aanvulling op hun pensioen, bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering. In dit artikel lees je meer over de manieren waarop je dat kunt doen. Afhankelijk van de voorwaarden van de afgesloten polis, wordt het gespaarde bedrag in één keer uitgekeerd en op een lijfrente-uitkeringsproduct gestort. Dit uitkeringsproduct keert elke maand het pensioen uit. Je kunt hierbij grotendeels zelf bepalen wanneer de uitkering start en eindigt. 

Maandelijks pensioen laten uitkeren

Het werkgeverspensioen en het aanvullend pensioen kan op meerdere manieren en op verschillende tijdstippen uitbetaald worden. Hoe jij je pensioen laat uitbetalen, is afhankelijk van jouw financiële situatie en of je al dan niet langer door wil blijven werken. Voor veel mensen heeft het ook te maken met het gat tussen de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd en de manier waarop zij in die periode voldoende pensioen kunnen ontvangen. Laat je het werkgeverspensioen en aanvullende pensioen maandelijks uitbetalen, dan zijn verschillende opties mogelijk.

Vervroegd met pensioen gaan

Als je voor de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) al wil stoppen met werken, kun je je pensioen eerder laten uitbetalen. Dit is mogelijk tot 5 jaar voor de AOW-leeftijd (61 jaar en 4 maanden) en wordt een AOW-overbruggingspensioen genoemd. Omdat je minder lang pensioen opbouwt en langer van je pensioen gebruikmaakt, ontvang je maandelijks wel een lager bedrag dan je zou krijgen als je pas met 68 jaar pensioen uitgekeerd krijgt.

Gedeeltelijk vervroegd met pensioen gaan

Je kunt er ook voor kiezen voor de AOW-leeftijd minder te gaan werken en het AOW-overbruggingspensioen gedeeltelijk te laten uitbetalen. Je bouwt dan nog wel pensioen op, maar minder. Je ontvangt dan bovendien nog salaris. 

Op de AOW-leeftijd met pensioen gaan

Bij deze optie kies je ervoor het pensioen 1 jaar en 8 maanden voor de officiële pensioenleeftijd te laten uitbetalen. Ook dit heeft invloed op de hoogte van je pensioen, waar je nu al eerder gebruik van maakt. Gemiddeld levert een jaar voor de pensioenleeftijd met pensioen gaan een verlaging van 8% op.

Later met pensioen gaan

Je kunt ook pas op de pensioenleeftijd (68 jaar) of nog later met pensioen gaan. De pensioenuitkeringen mogen uitgesteld worden tot 5 jaar na de AOW-leeftijd (71 jaar en 4 maanden). Je bouwt hierdoor meer pensioen op, wat je pas later gebruikt. Het maandelijkse uitkeringsbedrag wordt daardoor hoger. Het pensioenbedrag mag echter niet hoger worden dan je laatstverdiende salaris.

Pensioenen worden standaard vanaf de pensioenleeftijd uitgekeerd. Als je je pensioen vervroegd wil laten uitbetalen, moet je dus zelf met de betreffende uitvoeringsinstantie contact opnemen. Zorg ervoor dat je dit minimaal een half jaar voor de gewenste datum doet.

Pensioen afkopen

Als je pensioen lager is dan de afkoopgrens, kun je ervoor kiezen het bedrag op de pensioenleeftijd in één keer te laten uitbetalen. We noemen dit ook wel een pensioen ‘afkopen’. Dit mag alleen als het bedrag op de pensioenleeftijd lager is dan € 497,27 bruto per jaar. Is dit het geval, dan is het mogelijk het pensioen af te kopen vanaf het moment dat de AOW-leeftijd bereikt is en tot maximaal 5 jaar daarna.

Is jouw financiële situatie complex of wil je graag meer informatie en advies omtrent pensioenen? Schakel dan de hulp van een pensioenadviseur in.

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld