Hoger pensioen in 2022

Aangezien de beurskoersen blijven stijgen, worden de buffers van de pensioenfondsen alleen maar groter. De hoge koersen hebben ervoor gezorgd dat de dekkingsgraden van de vier grootste fondsen nu al maanden boven de 100% liggen. Maar hier profiteren de gepensioneerden nog niet van. Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn gaf in oktober aan dat pensioenverhoging er helaas in de komende tijd ook nog niet in zat. Maar er is nu toch goed nieuws voor de gepensioneerden. Er is vorige week naar buiten gekomen dat sommige gepensioneerden volgend jaar toch kans maken op een hoger pensioen. 

Regels voor hoger pensioen

Volgens de regels mochten pensioenfondsen hun uitkeringen pas verhogen als de dekkingsgraad langer dan een jaar gemiddeld boven de 110 procent lag. Bij de grote pensioenfondsen ligt deze dekkingsgraad echter nog onder de 110%. Veel ouderen klagen dat hun pensioen al vele jaren niet geïndexeerd wordt, zegt de NOS. In het nieuwe pensioenstelsel wordt het makkelijker om de uitkering te verhogen. Alleen gaat dit nieuwe stelsel pas in 2023 of later in. De grote fondsen snappen de roep om verhoging, maar kunnen er geen ruimte voor bieden binnen de huidige regels, zei Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van ABP.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan of een pensioenfonds genoeg geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het is dus eigenlijk een graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds. Je kunt de dekkingsgraad berekenen door de waarde van de beleggingen te delen door de waarde van de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 110% heeft het fonds 110 euro in kas voor elke 100 euro verschuldigd pensioen. 

Drempel verlagen naar 105%

Donderdag 11 november 2021 kwam er naar buiten dat sommige gepensioneerden vanaf volgend jaar toch kans maken op een hoger pensioen. De PvdA stelde voor om de drempel vanaf 2022 van 110% te verlagen naar 105%. Pensioenfondsen mogen dus indexeren als zij een dekkingsgraad hebben van minstens 105%. De coalitiepartijen en GroenLinks steunen het voorstel van de PvdA. Ook het kabinet heeft gezegd eraan mee te willen werken. Alhoewel, demissionair staatssecretaris Wiersma wil de nieuwe regels alleen toestaan voor fondsen die zich al verbinden aan het nieuwe pensioensysteem. 

Bronnen:

https://nos.nl/artikel/2402512-grote-pensioenfondsen-we-kunnen-pensioenen-nog-niet-verhogen

https://nos.nl/artikel/2405233-regels-voor-verhogen-pensioenen-toch-al-volgend-jaar-versoepeld

https://www.dnb.nl/actuele-economische-vraagstukken/pensioen/ons-pensioenstelsel-nu/dekkingsgraad/

Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld