Zwaar beroep: politiesector

Zoals je eerder kon lezen op onze blog bevatten nieuwe cao’s afspraken over een vervroegd pensioen. Wie een zwaar beroep heeft, kan sinds januari eerder stoppen met werken. Deze afspraken gelden vanaf  voor ongeveer 1.5 miljoen Nederlanders. Echter, eerste cijfers maken bekend dat er niet veel gebruik van de regeling vervroegd uittreden (RVU) wordt gemaakt. 

Weinig mensen met een zwaar beroep maken gebruik van de RVU

Een van de belangrijkste afspraken van het nieuwe pensioenakkoord was dat mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen kunnen gaan. Sinds 1 januari kunnen werknemers met zwaar werk maximaal 22.164 euro per jaar krijgen als vergoeding. De huidige AOW-leeftijd ligt op 66 jaar en vier maanden, maar mensen die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de bouw kunnen met een gunstige uitkering vervroegd met pensioen gaan. Trouw heeft bekend gemaakt dat in de eerste vier maanden van dit jaar slechts 1447 werknemers de RVU-uitkering ontvingen. Hoeveel mensen precies van deze regeling vervroegde uittreding gebruik konden maken, is niet precies duidelijk. 

Werkenden in de bouw en bij de politie

De RVU-regeling wordt het meest gebruikt door werknemers in de bouw en bij de politie. Volgens minister Wouter Koolmees hebben ruim 600 mensen in de bouwsector de uitkering aangevraagd, en bij de politie gaat het om ruim 400 werknemers. Dit komt niet geheel onverwachts, omdat de RVU vanaf 1 januari is opgenomen in de cao’s van de bouw- en politiesector. 

Hoe werkt de RVU voor mensen met een zwaar beroep?

De RVU is niet helemaal nieuw. Voor 1 januari 2021 kon je ook al gebruik maken van deze pensioenregeling, maar bestond er nog wel een heffing over het uitkeringsbedrag. Deze heffing bedroeg 52% van de vertrekregeling en was dus niet altijd even gunstig. Het kabinet wilde met deze regeling voorkomen dat veel werknemers te vroeg met pensioen zouden gaan. Sinds het begin van dit jaar wordt deze heffing niet meer geheven voor mensen met zware beroepen. De voorwaarden voor wie er precies gebruik mag maken van de RVU verschillen per cao. Als je timmerman bent, moet je ten minste 65 jaar zijn om in aanmerking te komen voor een vervroegd pensioen én je moet ook nog eens de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt als timmerman. Ook in de politie- en bouwsector zijn er duidelijke afspraken gemaakt.

Verwachting volgens werkgevers en vakbonden

Volgens werkgevers en vakbonden wordt er verwacht dat er dit jaar 2500 mensen gebruik gaan maken van de regeling. Ongeveer 16.000 mensen komen in aanmerking voor de RVU, maar zij zullen er niet allemaal een beroep op doen. Dit aantal zal de komende vijf jaar oplopen tot 21.500 werknemers. In 2026 gaat het nieuwe pensioenstelsel in werking en komt er naar verwachting een definitieve oplossing voor mensen met een zwaar beroep. 

Bronnen:

https://nos.nl/artikel/2393383-voorlopig-nog-niet-veel-mensen-met-zwaar-werk-vroeger-met-pensioen

https://www.trouw.nl/economie/wie-zwaar-werk-heeft-kan-nu-eerder-stoppen-met-werken-maar-de-tijdelijke-regeling-is-nog-niet-populair~bedf9a85/

Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld