agreement-blur-business-close-up-261621 (1)

De zomermaanden zijn over het algemeen wat rustigere maanden. Normaal gezien dan, want in 2019 was het voor de ondernemers geen rustige tijd. Voor ZZP’ers komt er een nieuwe wet- en regelgeving, waarmee iedere ZZP’er te maken gaat krijgen in de toekomst.

In het pensioenakkoord is ook uitvoerig de wet- en regelgeving voor ZZP’ers besproken. Hierin zijn afspraken gemaakt over het pensioen, de AOW en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Voor ondernemers wordt het niet verplicht om pensioen op te bouwen. Wel zijn er aanwijzingen dat wanneer een ZZP’er bijvoorbeeld een pensioen opbouwt, hij een hogere kleineondernemingsregeling krijgt. Maar dit is nog niet officieel bevestigd. Als ZZP’er kan je vanaf 2022 wel eenvoudig aansluiten bij een pensioenfonds in jouw sector of branche.

AOW leeftijd ZZP’er

Net als bij werknemers in loondienst stijgt de AOW leeftijd ook voor ZZP’ers. Een ZZP’er heeft namelijk ook recht op een AOW-uitkering. Vanaf 2022 stijgt de AOW leeftijd met 3 maanden tot 67 jaar in 2024. Daarna stijgt de AOW leeftijd op basis van de levensverwachting. Als de levensverwachting dan met 1 jaar stijgt, betekent dit dat we 8 maanden langer moeten werken. Deze regelgeving geldt vanaf 1 januari 20120.

Ondernemer verplicht een AOV verzekering

De overheid wil ervoor pleiten dat een ondernemer verplicht een AOV verzekering moet afsluiten. Als alle ondernemers een AOV verzekering afsluit, kunnen de kosten flink omlaag. Het kabinet heeft de sociale partners gevraagd om volgend jaar met een voorstel te komen om de AOV te verplichten voor ondernemers.

Prinsjesdag 2019 tariefverlaging

Voor een besloten vennootschap komt er een tariefverlaging voor de eerste schijf. Het tarief wordt 16,5% tot €200.000,00. Boven dit bedrag blijft het tarief op 25%. Voor ZZP’ers en Eenmanszaken gaat de zelfstandigenaftrek naar beneden naar €5000,-. Zij betalen hierdoor een hogere inkomstenbelasting.

De pensioenregeling voor ZZP’ers blijft onzeker. Zo ook over het onzekere bestaan van een ZZP’er. Veel vakbonden en deskundigen pleiten dus al voor een langere tijd voor een verplichte pensioenopbouw. Het Nibud heeft een rapport gepubliceerd waarin zij adviseren om ZZP’ers, die kunnen aantonen dat zij na hun pensionering voldoende inkomsten hebben, wordt vrijgesteld van pensioenopbouw. Maar dat betekent dat veel jonge ZZP’ers onder deze regeling vallen, als het gaat om een verplichte pensioenopbouw. Dit is nog niet doorgevoerd, maar wordt wel besproken met de vakbonden.

Volgens het Nibud is de wijsheid pas achteraf. Veel gepensioneerden zijn niet tevreden over wat zij in totaal gespaard hebben voor hun pensioen. Veel ondernemers erkennen het belang van het opbouwen van een pensioen, maar ondernemen nog geen actie. Daarom pleit Nibud voor een verplichte pensioenopbouw voor zelfstandigen.

favicon pensioen-nieuws.nl
Redactie

Reacties zijn uitgeschakeld